Fogfria industrigolv med unika egenskaper

Vi på INBEGO har kontor både i Älmhult och Stockholm, och har Skandinavien som huvudsakligt arbetsområde. Vi har lång erfarenhet av att installera golvlösningar och fogfria industrigolv, samt ett nära samarbete med många olika typer av branscher, så väl fabriker som lager och andra typer av industrier.

Vi anpassar golvläggningen efter ert företags behov, vilket innebär att vi skräddarsyr industrigolvet och berikar det med önskvärda egenskaper för att det på bästa sätt ska fungera bra ihop med er verksamhet. Kanske behöver golvet vara ergonomiskt stegljudsdämpande, blankpolerat eller halkfritt?

Oavsett vilka behov just ert företag har, så inleder vi självklart alltid vår projektering med att kartlägga hur stora belastningar golvet måste kunna klara av, så att rätt slags golvsystem blir valt och att underarbetet blir korrekt utfört. Vid större entreprenader garanterar vi alltid en uppföljning efter ett år, inklusive åtgärder av eventuella skador eller liknande. På sidan Fogfria golv för industrin kan du läsa mer om våra olika typer av golvsystem.

Här nedan kan du läsa mer om hur vårt arbete och våra erbjudanden inom industrigolv ser ut! Kontakta oss för mer information om våra industrigolv.

Hur vi jobbar med industrigolv

Installation av industrigolv

Installationen av industrigolvet innebär och föregås alltid av flera väl avvägda moment. Det är mycket viktigt att utföra rätt typ av underarbete för att säkerställa att industrigolvet ska hålla bra standard under många år framöver.

Vi utför exempelvisvis alltid följande moment:

 • Golvbesiktning – En första besiktning av det befintliga golvet är grundläggande för val av underarbete, eventuella åtgärder, och förstås vilket typ av golvsystem som är aktuellt.
 • Underarbete – Vi utför de allra flesta underarbeten med maskinutrustning i egen regi.
 • Spackling av betonggolv – Vi utför spacklingar av betonggolv, även mindre spacklingar med epoxispackel.
 • Flytspackling av betonggolv – Vid renovering av äldre industrigolv i betong krävs ofta en avjämning av det befintliga betonggolvet. Här har vi samarbeten med väl etablerade leverantörer av industriflytspackel. Valet av industrispackel är direkt avgörande för det nya golvets funktion och livslängd.
 • Golvbeläggning – Vi på INBEGO utför alltid golvbeläggning med stor noggrannhet, samt gediget förarbete och analys. Olika verksamheter kräver olika typer av betonggolv med olika egenskaper. De flesta typer av golv går att skräddarsy efter just ert företags behov.

Service och underhåll

Som ett led i vårt kvalitetstänk erbjuder INBEGO våra kunder fortsatta möjligheter till service, även efter att industrigolvet är färdigt, installerat och taget i bruk.

Vid större entreprenader erbjuder vi alltid en uppföljning efter ett år, där skador eller slitage på golvet dokumenteras och eventuella åtgärder vidtas. Förutom detta erbjuder vi även - om så önskas -  en utbildning för er städpersonal, för att säkerställa att industrigolvet blir korrekt skött även på lång sikt. Vi har även möjlighet att återställa golv som utsatt för så pass mycket slitage att de upplevs som ”omöjliga att få rena”.

Vi erbjuder även ett tredje alternativ för form av service, där vi tar ett totalansvar för de golv vi installerat. Denna service innebär en besiktning två gånger per år, där eventuella skador eller problem dokumenteras och därefter erhåller ni ett förslag till åtgärdsplan från oss. På detta sätt kan ni vara trygga i att golvet bibehåller sin standard och kapacitet, och även känna trygghet i att få behålla samma entreprenör genom hela golvets livslängd.

Besiktningsservicen ger er fördelar i:

 • Trygg vetskap om att golven håller rätt nivå och kapacitet
 • En kontinuerlig inspektion som förebygger större framtida kostnader
 • En uppdaterad och utbildad städpersonal för korrekt skötsel av era industrigolv
 • En bibehållen kontakt med en och samma entreprenör

Industrigolv för olika verksamheter

Vi på INBEGO erbjuder ett flertal olika golvlösningar för många olika typer av verksamheter. Vi tillhandahåller ett antal olika standardsystem för golvlösningar, men vi har också möjlighet att skräddarsy ett golv med egenskaper så att det passar just din verksamhet så absolut bra som möjligt.

Vi utför golvlösningar till bland annat följande typer av verksamheter:

 • Industrigolv för fabrik och lager – Här installerar INBEGO industrigolv med ett flertal olika egenskaper, alltifrån blankpolerad betong, till ett följsamt polyuretangolv, till betonggolv med dammbindande egenskaper.
 • Golvsystem för kemi- och processindustrin – Självklart installerar vi helt kemikalieresistenta golv, och även golv som är helt resistenta mot exempelvis hetvatten.
 • Specialgolv för läkemedel och livsmedel – INBEGO lägger alltid golv som uppfyller mycket höga krav på hygien. Vid installation av golv som är ämnade för livsmedel- eller läkemedelsindustrin är dessa exempelvis dessutom smidigt städbara, dammfria och erbjuder en fogfri yta.
 • ESD-golv för elektronikindustrin – För industrier som handhar känsliga elektronikkomponenter eller hanterar sprängmedel eller gas, är det extra viktigt att ha ett betonggolv som är helt kemikalieresistent och dessutom elavledande. Våra ESD golv uppfyller alla säkerhetskrav.

Vanliga golvsystem för industrin

Här presenteras våra vanligaste golvsystem för industrin. Vi samarbetar med flera av de stora internationella producenterna, och kan därför i de allra flesta fall möta era krav på utformning av betonggolvet, även när det finns behov av skräddarsydda lösningar. 

Här nedan följer ett urval av våra vanligaste fogfria betonggolvsystem. Vi har kontor i Älmhult och Stockholm, men har hela Skandinavien som arbetsområde. Hör gärna av er till oss för en kostnadsfri golvbesiktning! Boka ett möte här.

 • Dammbindning av industrigolv – Vi på INBEGO använder oss av epoxi och polyuretan dammbindningar, då dessa metoder ger ett långverkande och beständigt resultat, samt är snabbt och smidigt att arbeta med.  Om behov av extra långsiktigt dammbindande funktioner finns, så stålkuleblästras eller diamantslipas underlaget först innan epoxilacken appliceras. En dammbindande epoxilack är även kostnadseffektivt och skyddar underlaget mot vätskor.
 • Golvmålning – Våra golvmålningssystem kan bestå i allt från enklare vattenbaserade målningar av betonggolv, till tjockfilmsmålningar med särskilda egenskaper. Samtliga våra epoxibaserade golvmålningar går att få i ett stort antal kulörer, och passar därför lika bra i industrier så väl som i offentliga miljöer.
 • Släta självutjämnande härdplastgolv – Att belägga ett betonggolv med en självutjämnande epoximassa är idealiskt för miljöer där det ställs höga krav på slitstyrka, hållfasthet och lättstädad fogfri yta, m.m.
 • Färgsandsbeläggning – En färgsandsbeläggning av betonggolvet kan tillföra både önskvärd kontrastverkan i färgval, men också halkskydd i själva sanden, samt kan även berikas med fler egenskaper så som extra hållfasthet, m.m.
 • ESD-golv – På INBEGO tillhandahåller vi ett stort urval av ESD-godkända industrigolv. Dessa kännetecknas av en fogfri och slitstark yta, men också av dess goda möjligheter att avleda ström och statisk elektricitet. Detta är förstås extra viktigt i miljöer med känslig elektronikutrustning, gas eller liknande.
 • Kemikalieresistenta golv – Våra kemikalieresistenta golv klarar av de allra flesta sura och basiska kemikalierna, och är därför lika hållbara för ytbehandlingsindustrier så väl som kemi- och processindustrin. Självklart är de alltid temperaturbeständiga.
 • Polyuretangolv – Mjuka och flexibla industrigolv för extra krav på ergonomi, estetik och arbetsmiljö. Kan även berikas med segelastisk beläggning för områden som utsätts för extra tungbelastning.
 • Polerad betong (Superfloor) – Ett så kallat Superfloor kan många gånger vara ett fullgott alternativ till golvmålning. Ett polerat betonggolv ger en högglansig yta med god ljusreflektion och hög motståndskraft.
 • Flytspackling – INBEGO utför flytspackling i egen regi, både i större och mindre entreprenader, alltid med noggrant förarbete och analys.

Utvalda referensuppdrag

INBEGO har lång erfarenhet av analys och installation av olika typer av industrigolv i betong. Flera av våra kunder har valt att använda sig av något av våra standardsystem för fogfria industrigolv, medan andra har valt att skräddarsy ett specialanpassat golv med egenskaper som är speciellt utformade för just deras verksamhet.

Här följer några utvalda exempel på branscher och verksamheter som anlitat oss som entreprenör:

 • Scania – Golvmålning. Här skapades ett ljust och lättstädat golv med målning i polyuretan, samt specialanpassade målade varningsområden för att öka säkerheten i arbetsmiljön.
 • IKEA – Superfloor. Inbego gjorde underarbete samt installerade nytt golv till Ikea Kungens Kurvas varu-utlämning. Det gamla asfaltsunderlaget från 60-talet frästes bort och ersattes av ett högpolerat fräscht betonggolv.
 • Volvo – Industrigolv. Volvos fabriker hade behov av ett underhållsfritt och estetiskt tilltalande golv, varför beslutet föll på ett ljust färgsandsgolv berikat med extrem slitstyrka och livslängd. För att göra ytan extra lättstädad belades färgsandsgolvet även med epoxi.