Service och underhåll
Service och underhåll

Service och underhåll

INBEGO erbjuder våra kunder ett fortsatt ansvarstagande av våra installationer. Vid önskemål utbildar vi er städpersonal. Vi kan med rätt utrustning och med vår erfarenhet många gånger återställa golv som upplevs som omöjliga att få rena. Vid större entreprenader utför vi alltid en ett års uppföljning, där eventuella skador och problem dokumenteras och åtgärdas.

Vi erbjuder också en service där vi tar ett totalansvar för installerade golv. Servicen syftar till att ni som kund ska känna trygghet i att era golv håller den nivå som ni önskar. Normalt besiktigar vi golvytorna två gånger per år. Eventuella skador dokumenteras och åtgärdas omedelbart om det är genomförbart. Områden som uppvisar stort slitage dokumenteras och ett åtgärdsförslag lämnas.

Fördelarna med besiktningsservicen är många:

  • Trygghet i att golven håller rätt nivå
  • Förebygga större framtida kostnader
  • Er städ/skötselpersonal är uppdaterad
  • Fortsatt kontakt med ansvarig entreprenör
  • Problemfrihet