EU PLAST + FASADRESURS AB
BLIR INBEGO

Från och med 27 mars 2019 är vi ETT.
ETT och samma bolag. För dig – ETT breddat erbjudande på såväl djupet som på bredden.
EU Plast AB har genomfört ett samgående med Fasadresurs AB

Samgåendet mellan bolagen skapar nya möjligheter där vi kan fördjupa våra erbjudanden på marknaden. Bägge företagen är mycket välrenommerade och har varit verksamma i 32 respektive 25 år.Våra gemensamma resurser, skapar ett företag med mycket stor potential. Precis som tidigare kan vi erbjuda komplexa lösningar inom ex vis betongrenovering och industrigolv.

Eftersom vi nu internt kan erbjuda flera ”ben”, innebär det att vi i egen regi kan ta större och fler delar i en totalentreprenad. Fördelarna är många, inte minst när det gäller kvalitetskontroll. Kontroll över tidplanen och inte minst en ekonomisk fördel som kommer beställaren till gagn.

Samtliga i ledande ställning, men även alla övriga i personalen, finns kvar i företaget. Ni kommer alltså ha fortsatt kontakt med er tidigare kontaktperson i företaget. Slå gärna någon av oss en signal och boka upp ett möte.

Vi kommer gärna förbi och presenterar vad vi kan erbjuda för tjänster. Bolagens namn kommer ändras och verka under ett nytt gemensamt varumärke – samt självklart presenteras djupare på en helt ny hemsida. Information kring detta kommer löpande presenteras på respektive bolags nuvarande hemsidor.

Eu-plast + fasadresurs AB = Inbego
×

1987

EU Plast startar. Kontor hemma på gården i Delary. Verksamheten framför allt inriktad på traditionell golv- och takläggning.

1994

Företaget flyttar huvudkontoret och produktionen till Delary, Småland. Senare under året öppnas ett filial i Bromma.

1996

Företaget etablerar en filial Göteborg.

2000

EU Plast startar ett dotterbolag i Köpenhamn

2007

EU Plast blir nu alltmer ett helentreprenadsföretag, med ansvar från start till mål.

2007

Företaget blir kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

2010

Conny Roos, anställd från 1999 och bördig från Älmhult, går in som delägare i företaget. Antal anställda: 8

2012

EU Plast får förtroendet att utföra tätskikt och slitskikt i Täby Centrums nya parkeringsgarage. Garaget består av 3 plan med en sammanlagd yta av 40 000 m2.

2013

EU Plast Patina lanseras, utvecklat för miljöer med höga krav på estetik, funktion och komfort.

2013

EU Plast utses till årets företagare av Älmhults kommun.
Antal anställda: 17.

2013

Eu Plast anlitas för att anlägga 12 000 m2 golv för en stor småländsk möbelkoncern och deras nya design- och utvecklingscentrum.

2015

Korius lanseras som eget varumärke. Golvserierna under Korius erbjuder moderna golv med komfortkänsla.

2016

Nu är vi även arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 18001.

2018

Storskogen AB går in som ny huvudägare. Nästa kapitel i företagets historia har sin början.

2019

Det välrenommerade betongföretaget FasadResurs förvärvas.
Nu kan vi erbjuda en komplett entreprenad med högsta kvalitet.
Företaget består nu av drygt 40 medarbetare.

2020

EU Plast AB byter namn till INBEGO AB
Det nya namnet speglar bättre företagets inriktning mot större och mer komplicerade entreprenader.