Garage BRF

INBEGO har genom åren utfört ett stort antal renoveringar av p-garage till bl a bostadsrättsföreningar.

Allt från mycket omfattande renoveringar av kloridskadad betong i bjälklag, pelare och tak. Projekt där vi även passat på att byta till ny modern belysning och nya portar och dörrar. Många gånger ser vi även över vattenavrinningen så att de parkerande slipper gå i djupa vattensamlingar. Att måla väggar, tak och pelare bidrar också till att skapa ett modernt garage som känns ljust och tryggt. Det enklare framtida städunderhållet får ses som en extra bonus.

Vi kan med fog påstå att vi kan det här med parkeringsgarage.

Kontakta oss för ett första förutsättningslöst möte där vi gemensamt går igenom just ert garages förutsättningar och möjligheter.