Golvsystem för parkering och garage

Golvsystem för parkering och garage

På INBEGO har vi lång erfarenhet och specialistkompetens när det kommer till golvläggning. Speciellt vad gäller betonggolv på särskilt utsatta ytor som p-hus och garage!

Skräddarsydda golvsystem

I de flesta fall krävs ett projektanpassat golvsystem, för att på bästa och säkraste sätt kunna möta uppställda krav och mål. Alla byggnader har sina individuella förutsättningar, och vi på INBEGO är noga med att ge möjlighet att skräddarsy varje golvbeläggning för absolut bästa resultat.

I regel är dock de vanligaste och mest efterfrågade typerna av golvsystem, de som läggs i:

  • P-däck och parkeringsplatser: här läggs stor vikt vid anpassningen efter förväntade belastningar och eventuella rörelser i byggnaden. Tätskiktet kan även kompletteras med ett membran för att få ytterligare slitstyrka och tåla ännu större rörelser. Vad gäller färgsättning är det ofta en god idé att eftersträva en så ljus kulör som möjligt för att få p-garaget att kännas större och öppnare, samt skapa en plats med tryggt helhetsintryck som möjligt.

samt på

  • Ramper och lastkajer: även på dessa typer av golvläggningar tas förstås stor hänsyn till rampernas förutsättningar och förväntade belastningar. Till skillnad från golvläggning i P-hus kan det ofta vara en god idé att lackera en golvläggning på en lastkaj i en mörkare kulör. Detta för att minska behoven av underhåll och dämpa mörka avtryck från truckar och dylikt som oundvikligen uppstår.

Vill du veta mer om våra tjänster? Du är alltid välkommen att höra av dig för en besiktning och en detaljerad offert för just ert objekt.