Tillståndsbedömning
Tillståndsbedömning

Tillståndsbedömning

Vid betongrenovering är det många gånger nödvändigt att kontrollera halten av klorider i konstruktionen. Vidare så är det av intresse av hur långt karbonatiseringen nått.

Viss kontroll utför vi i egen regi men vid mer komplexa renoveringar samarbetar vi med ledande företag inom branschen. Det skapar trygghet för såväl dig som kund som för oss som utförande entreprenör.