Reparation; före och efter gjutning
Reparation; före och efter gjutning

Betonggjutning

Efter att underlaget rengjorts och vi säkerställt att kvarvarande konstruktion uppfyller ställda krav, kompletteras armeringen och gjutningen utförs med ändamålsenlig betongkvalitet samt med korrekta täckskikt. INBEGO har behörighetsklass 1 och 2. Vi utför gjutningar av pelare, balkar, golv och balkonger.