Renovering P-däck

INBEGO erbjuder tjänster där vi tar ett totalansvar i renoveringen av p-däck. Vår erfarenhet och kompetens borgar för att ni som beställare kan känna er trygga i att entreprenaden utförs på ett korrekt sätt.

För att säkerställa att renoveringens omfattning rimmar med behovet är det många gånger nödvändigt att genomföra en tillståndsbedömning av konstruktionen.

Det är viktigt att all klorid- (salt) skadad betong avlägsnas och ersätts med ändamålsenlig reparationsbetong innan p-däcket beläggs med nytt slit/tätskikt.

Valet av tät/slitskikt är avhängigt vilken typ av underlag beläggningen skall appliceras på men det är också viktigt att ta hänsyn till förväntade belastningar i form av antal bilar, temperatur, graden av halkskydd, behovet av membran och UV beständighet.

INBEGO arbetar med de ledande internationella leverantörerna av beläggningssystem anpassade för p-däck.

Som beställare kan ni alltid känna er trygga i att arbetet med renoveringen utförs med för objektet det lämpligaste produkt/systemvalet.

Många gånger inkluderas även renovering och målning av tak, väggar och pelare.

 

En ljus och trevlig parkeringsmiljö skapar trivsel och trygghet.