Bassängrenovering

Vid renovering av bassänger ställs exceptionella krav på såväl materialval som på grundligheten på arbetet. Hos INBEGO hittar du en leverantör som har den expertis och erfarenhet som krävs för att renovera din bassäng eller pool på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi har bland annat totalrenoverat Ljungby kommuns utomhusanläggning vilket du kan läsa mer om på länkarna nedan.

Kontakta oss för rådgivning och offert på din/er bassäng alternativt pool.