Tätskikt på betongkonstruktioner

INBEGO utför tätskikt på betongkonstruktioner. Det kan röra sig om nyinstallation på HD/F konstruktioner eller tätskikt på platsgjuten betong.

Flera av våra slitskiktslösningar för exempelvis parkeringshus inkluderar tätskiktsmembran. Många gånger utför vi montering av brunnar och rännor samt ser över fall och vattenavrinningen.

Fördelarna med våra flytande tätskikt är bland annat att de är mycket flexibla och utgör säkra anslutningar mot genomföringar och detaljer.