Betongimpregnering
Betongimpregnering

Betongimpregnering

Impregneringen syftar till att stoppa vatten från att tränga in i exempelvis fasaden och orsaka frostsprängning. Impregnering av betongkonstruktioner som broar, p-däck m.fl. förhindrar att saltbemängt vatten tränger in och orsakar armeringskorrosion med tillhörande betongspjälkning.

Impregneringen kan med fördel kombineras med klotterskydd.