EU PLAST + FASADRESURS AB
BLIR INBEGO

Från och med 27 mars 2019 är vi ETT.
ETT och samma bolag. För dig – ETT breddat erbjudande på såväl djupet som på bredden.
EU Plast AB har genomfört ett samgående med Fasadresurs AB

Samgåendet mellan bolagen skapar nya möjligheter där vi kan fördjupa våra erbjudanden på marknaden. Bägge företagen är mycket välrenommerade och har varit verksamma i 32 respektive 25 år.Våra gemensamma resurser, skapar ett företag med mycket stor potential. Precis som tidigare kan vi erbjuda komplexa lösningar inom ex vis betongrenovering och industrigolv.

Eftersom vi nu internt kan erbjuda flera ”ben”, innebär det att vi i egen regi kan ta större och fler delar i en totalentreprenad. Fördelarna är många, inte minst när det gäller kvalitetskontroll. Kontroll över tidplanen och inte minst en ekonomisk fördel som kommer beställaren till gagn.

Samtliga i ledande ställning, men även alla övriga i personalen, finns kvar i företaget. Ni kommer alltså ha fortsatt kontakt med er tidigare kontaktperson i företaget. Slå gärna någon av oss en signal och boka upp ett möte.

Vi kommer gärna förbi och presenterar vad vi kan erbjuda för tjänster. Bolagens namn kommer ändras och verka under ett nytt gemensamt varumärke – samt självklart presenteras djupare på en helt ny hemsida. Information kring detta kommer löpande presenteras på respektive bolags nuvarande hemsidor.

Eu-plast + fasadresurs AB = Inbego
×

Fogfria industrigolv för offentlig miljö

Vi på INBEGO är experter inom området fogfria industrigolv och flexibla golvlösningar. Vi utför både renovering och reparationer av betonggolv i exempelvis P-garage och lagerlokaler - golv för både industrin och för offentliga miljöer. Ett funktionellt golv ska bära upp en funktionell industri – därför skräddarsyr vi självklart även specialanpassade golvlösningar för just din verksamhet.

Välkommen till oss på INBEGO!

Här är vi just nu

Klicka på prickarna för mer info om vad vi gör i nuvarande period.

Garage BRF

Här kan ni läsa om några av våra tätskikt för parkeringsgarage och p-hus. Våra tätskikt går att anpassa i mycket stor omfattning. Slitaget i ett publikt parkeringsgarage ställer större krav på tätskiktet och dess slitstyrka än vad som krävs i ett Brf garage.

INBEGO Designgolv Korius

INBEGO Designgolv ligger under ett eget varumärke; Korius. Korius är utvecklat för miljöer där höga krav ställs på estetik, funktion och komfortkänsla. Korius kan med fördel användas i offentliga miljöer, kontor, utställningslokaler, gallerior och varuhus.

Kenneth Arnell

Conny Roos

Adam Okupski

Ronny Arnell

Adrian Moranski