Flytspackla betonggolv

Vid renovering av äldre betonggolv i exempelvis parkeringshus eller i industrilokaler krävs ofta en avjämning av befintligt betonggolv/garagegolv. Många gånger behöver vattenavrinningen förbättras eller kompletteras. INBEGO arbetar med de flesta väl etablerade leverantörerna av flytspackel.

För att undvika onödiga kostnader och framtida problem, är det av största vikt att det är rätt kvalitet och anpassad produkt som appliceras. Om flytspacklet skall beläggas med något av våra fogfria industrigolv är det mycket viktigt att flytspacklet är anpassat för vidare beläggning. INBEGO har den kunskap som krävs för att undvika dyra och onödiga problem.

Vid större och mer omfattande avjämningsspacklingar använder vi oss av pumpbilar med mycket stor kapacitet. Vi samarbetar med ett flertal oberoende pumpbils företag.

Oavsett hur pumpningen går till, så är det alltid INBEGO som kvalitetssäkrar arbetet.

Vi har utfört avjämning av nyproducerade HD/F mellanbjälklag. Avjämningen är utförd med fiberförstärkt spackel som harmoniserar och samverkar med efterföljande fogfri beläggning.

Naturligtvis utför vi även golvavjämning med flytspackel av ex vis industrigolv eller golv i den offentliga miljön.

Det är tryggt att ha samma entreprenör för hela golvsystemet.