Parkeringshus med snötäckt bil på betonggolv med effektiv vattenavrinning
Parkeringshus med snötäckt bil på betonggolv med effektiv vattenavrinning

Vattenavrinning vid betongrenovering

Rätt vattenavrinning samt korrekt placering av brunnar och rännor är av största vikt för att säkerställa att golv och pelare inte utsätts för långvarig exponering av vatten och salter.

I samband med renoveringen av parkeringsgaraget eller p-huset är det många gånger nödvändigt att se över befintliga fall och brunnarnas placering.

INBEGO mäter in fall och utför håltagning samt montering av brunnar i egen regi. Det är smart att samla alla moment hos samma entreprenör.