FASAD

MER ÄN EN VACKER YTA

CEMENT, KALK OCH BALLAST. TRE INGREDIENSER SOM BÄR VÅRA FINASTE BYGGNADER.

Traditionellt eller modernt – vi har kunskapen att bevara långsiktigt. Vitalt att förstå sig på både äldre samt moderna putsmetoder när man putsar allt från gamla kyrkor till moderna kontorsbyggnader. Vi återskapar trasiga hus utan att tumma på kvalitén och håller estetik och hållbarhet som vår främsta prioritet.

Nyputs – Tilläggsisolering – Murning

När det är dags att se över fasaden, se till att välja rätt metod för att göra en långsiktig kostnadsbesparing.

Färgsättning

Viktigt att hålla sig till ursprungsfärgen vid färgsättning av en ny fasad. Alternativt ta fram en ny färgsättning som matchar dagens omgivning bättre. Vi hjälper att ta fram en proper färgsättning enligt önskemål.

BALKONG

NÄRMASTE TILLFLYKT

En reträtt till vardags och närmaste koppling till naturen. Se till att njuta säkert utan fallrisk.

Många äldre balkonger ligger i farozonen då betongen släppt igenom koldioxiden och orsakar spjälkningar, samtidigt som låga räcken ej klarar av dagens normer gällande säkerhet. Vi ser över helheten och projekterar balkonger med nya tidsenliga räcken samt lastberäkningar som klarar dagens normer och krav. Livslängden på nygjutna balkonger är minst 50år vilket är en bättre investering än lapp och lagning vilket generellt endast ökar livslängden med 10år.

Otypiska Former

Vi har gjutit om tusentals balkonger och stött på många otypiska former. Allt från halvrunda stålrams balkonger till atypiska helomgjutningar. Vi har kompetensen och expertisen som tål  att utmanas.

Otypiska Ytor

En betongyta behöver inte vara plan och tråkig. Vi har erfarenheten att skapa mer spännande ytor alternativt efterlikna den gamla ytans form.