Fakta

Här presenterar vi rena fakta som kan vara av intresse eller betydelse:

  • INBEGO AB grundades 1987 av nuvarande delägare.
  • Årsomsättning cirka 80 milj.
  • Huvudkontoret ligger i Delary strax utanför Älmhult.
  • Största delen av verksamheten är koncentrerad till Stockholms-regionen.
  • Samtliga 6 tidigare ägare från EU Plast AB och FasadResurs AB är fortsatt ansvariga för den dagliga driften.
  • Företaget har cirka 40 anställda med låg personalomsättning.
  • INBEGO är certifierat enligt ISO 9001, 14001 och 45001.
  • Alla projekt dokumenteras digitalt för enkel och säker projekthantering.
  • Företaget förfogar över en mycket stor och modern maskinpark.