Betongrenovering

Vi på INBEGO har lång erfarenhet av att projektera och renovera betong i olika miljöer.

Vi på INBEGO utför allt från…:

  • förarbete och projektering,
  • till själva betonggjutningen/betongreparationen, och
  • även målning och efterbearbetning.

Förarbete inför betongrenoveringen

Innan betongrenoveringen tar sin början utför vi alltid ett gediget förarbete och en tillståndsbedömning av konstruktionen. Detta för att projektet ska få rätt förutsättningar redan från början, och för att säkerställa att renoveringen utförs i rätt omfattning vad gäller förväntade belastningar. Har betongens armering korroderat? Mätning av klorider och omfattningen av eventuell karbonatisering skall alltid dokumenteras i detta förarbete.

Tillståndsbedömning och betongförstärkning

Innan själva betonggjutningen ser vi alltid över fall för vattenavrinning, för att säkerställa att konstruktionen har så bra utgångspunkter som möjligt. Betonggjutningen eller betongförstärkningen sker efter att underlaget rengjorts och kontrollerats, alltid med ändamålsenlig betongkvalitet och täckskikt.

Betongmålning, golvmålning och slitskikt

Slutligen utreds behoven av eventuella tätskikt och lösningar för förstärkta slitskikt, inklusive tätskiktsmembran, samt betongmålning. Detta är särskilt viktigt för ytor som utsätts för hård daglig belastning, till exempel p-däck, lastkajer, garage, ramper och dylikt. En avslutande behandling så som skyddsmålning av betonggolv kan utformas med flera egenskaper, så som klotterskydd, skydd mot karbonatisering, m.m.

Här kan du läsa mer om våra renoveringsprojekt av betongytor och konstruktioner:

Har du frågor om våra tjänster? Du är alltid välkommen att kontakta oss på INBEGO!