Beläggning
Beläggning

Beläggning

För att skydda betongkonstruktionen från tösalter och aggresiva kemikalier som bensin o.dyl. ytskyddas betongen med lämpligt tätskikt. Våra tätskiktslösningar återfinns i miljöer som p-garage, p-hus, reningsverk och kemikalieindustrin.