Underarbete

Eftersom omfattningen av det så viktiga underarbetet varierar från fall till fall, har vi valt att investera i maskinutrustning för att klara de allra flesta arbetsmomenten i egen regi. Rätt underarbete är ett grundläggande moment för att säkerställa en långsiktig funktion i industrigolvet.

De vanligaste metoderna för underarbete är dammfri stålkuleblästring alternativt dammfri diamantslipning. Valet av metod beror dels på underlagets beskaffenhet men även på vilket golvsystem som skall appliceras.