Golvbesiktning
Golvbesiktning

Golvbesiktning

En korrekt analys av befintligt golv samt en sammanställning av vilka belastningar golvet förväntas klara i framtiden, är en grundförutsättning för val av golvsystem. INBEGO har den erfarenheten och kunskapen som erfordras för en korrekt analys/bedömning. Korrekt kombination av under-/förarbete och golvsystem borgar för ett slutresultat som möter Era krav/önskemål vad gäller golvets funktion, livslängd, estetik och inte minst ekonomi.

Vid krav/önskemål om golvavjämning eller falluppbyggnad utför vi avjämning/nivåsättning med laser eller elektronisk slangvåg.