Spackling
Spackling

Spackling av betonggolv

Många gånger omfattar golvrenoveringen spackling av undergolvet. Det kan röra sig om mindre spacklingar av sprickor och skador. Dessa typer av spacklingar utförs alltid med epoxispackel då det är den enda produkten som fungerar vid mindre tjocklekar.

Mindre lokala fall under ex vis köksinredning utförs oftast med epoxispackel.