Nyheter inom Tillståndsbedömning

Tätskikt p-hus Wachtmeister

· Kloridskadad betong i pelare och väggar har vattenbilats bort och ersatts med ny. · Problemen med bakfall och kvarstående vatten är åtgärdad genom nya fall. · De gamla rostiga brunnarn...

Läs mer

Betongrenovering Ronneby vattentorn

EU Plast AB Construction har av Ronneby Kommun fått förtroendet att som totalentreprenad utföra betongrenoveringen av Ronneby vattentorn. Utöver betongrenoveringen utför vi ny takbeläggning...

Läs mer

P-garage renovering Carlslund

EU Plast AB Construction fick förtroendet att utföra betongrenovering av Väsbyhems fastighet Carlslund. Renoveringen omfattar betongrenovering av pelare, balkar och mellanbjälklag. Efter betong...

Läs mer

Bassängrenovering Lagan

EU Plast AB Construction har i uppdrag av Ljungby kommun fått förtroendet att renovera utomhus- bassängen i Lagan. All gammal och svag betong har vattenbilats bort och ersatts med ny högprester...

Läs mer