EU PLAST + FASADRESURS AB
BLIR INBEGO

Från och med 27 mars 2019 är vi ETT.
ETT och samma bolag. För dig – ETT breddat erbjudande på såväl djupet som på bredden.
EU Plast AB har genomfört ett samgående med Fasadresurs AB

Samgåendet mellan bolagen skapar nya möjligheter där vi kan fördjupa våra erbjudanden på marknaden. Bägge företagen är mycket välrenommerade och har varit verksamma i 32 respektive 25 år.Våra gemensamma resurser, skapar ett företag med mycket stor potential. Precis som tidigare kan vi erbjuda komplexa lösningar inom ex vis betongrenovering och industrigolv.

Eftersom vi nu internt kan erbjuda flera ”ben”, innebär det att vi i egen regi kan ta större och fler delar i en totalentreprenad. Fördelarna är många, inte minst när det gäller kvalitetskontroll. Kontroll över tidplanen och inte minst en ekonomisk fördel som kommer beställaren till gagn.

Samtliga i ledande ställning, men även alla övriga i personalen, finns kvar i företaget. Ni kommer alltså ha fortsatt kontakt med er tidigare kontaktperson i företaget. Slå gärna någon av oss en signal och boka upp ett möte.

Vi kommer gärna förbi och presenterar vad vi kan erbjuda för tjänster. Bolagens namn kommer ändras och verka under ett nytt gemensamt varumärke – samt självklart presenteras djupare på en helt ny hemsida. Information kring detta kommer löpande presenteras på respektive bolags nuvarande hemsidor.

Eu-plast + fasadresurs AB = Inbego
×

EU Plast AB har vunnit upphandlingen av renovering p-garage åt Brf Aspudden

Renoveringen av p-garaget består av ny överbetong på mellanbjälklag. Renovering av samtliga pelare och väggar. Nya slit och tätskikt.


I renoveringen av p-garaget ingår att cirka 10 cm armerad överbetong skall vattenbilas bort. Ny anläggningsbetong som långtidsskyddas av ett ändamålsenligt slit och tätskikt i fogfri polyuretanbeläggning. Dilatationsfogar långtidstätas med Miguan fogband och Sika Combiflex. Pelarna skall vattenbilas rena från kloridskadad betong för att sedan gjutas om. Alla väggar, tak och pelare förses sedan med ett par skikt karbonatiseringsbromsande färg. Syftet med renoveringen är att för lång tid framöver säkerställa p-garagets funktion samt att skapa en ljus, modern och säker parkeringsmiljö.

En renovering av p-garage ställer stora krav på oss som utförande entreprenör. Vår ISO 9001 godkända kvalitetsdokumentation ligger till grund för en säker och rätt utförd entreprenad, där beställaren kan känna trygghet i att renoveringen av p-garaget kommer utföras enligt alla gällande kravspecifikationer.

Att vi ännu en gång fått förtroendet att ansvara för en så här komplex entreprenad, bekräftar att vårt fokus på kvalitet och långsiktighet uppskattas i beställarled.