EU PLAST + FASADRESURS AB
BLIR INBEGO

Från och med 27 mars 2019 är vi ETT.
ETT och samma bolag. För dig – ETT breddat erbjudande på såväl djupet som på bredden.
EU Plast AB har genomfört ett samgående med Fasadresurs AB

Samgåendet mellan bolagen skapar nya möjligheter där vi kan fördjupa våra erbjudanden på marknaden. Bägge företagen är mycket välrenommerade och har varit verksamma i 32 respektive 25 år.Våra gemensamma resurser, skapar ett företag med mycket stor potential. Precis som tidigare kan vi erbjuda komplexa lösningar inom ex vis betongrenovering och industrigolv.

Eftersom vi nu internt kan erbjuda flera ”ben”, innebär det att vi i egen regi kan ta större och fler delar i en totalentreprenad. Fördelarna är många, inte minst när det gäller kvalitetskontroll. Kontroll över tidplanen och inte minst en ekonomisk fördel som kommer beställaren till gagn.

Samtliga i ledande ställning, men även alla övriga i personalen, finns kvar i företaget. Ni kommer alltså ha fortsatt kontakt med er tidigare kontaktperson i företaget. Slå gärna någon av oss en signal och boka upp ett möte.

Vi kommer gärna förbi och presenterar vad vi kan erbjuda för tjänster. Bolagens namn kommer ändras och verka under ett nytt gemensamt varumärke – samt självklart presenteras djupare på en helt ny hemsida. Information kring detta kommer löpande presenteras på respektive bolags nuvarande hemsidor.

Eu-plast + fasadresurs AB = Inbego
×

Tätskikt p-hus Wachtmeister

EU Plast AB har utfört totalrenovering av Centrumgaraget Wachtmeister i Karlskrona.


· Kloridskadad betong i pelare och väggar har vattenbilats bort och ersatts med ny.

· Problemen med bakfall och kvarstående vatten är åtgärdad genom nya fall.
· De gamla rostiga brunnarna är ersatt med nya.
· Gammal dålig vägg-/pelarfärg har vattenblästrats bort och ersatts med ny ändamålsenlig.
· Hela garageytan på 5,000 m2 har belagts med ett nytt tätskikt och målats med tydliga p-markeringar.

Hela garaget är belagt med ett nytt tätskikt i polyuretan.
Det nya tätskikt et skapar ett ljust och inbjudande garage där problemen med kvarstående vatten och efterföljande armeringskorrosion hör till historien.

Byggherre är CA fastigheter AB
Totalentreprenör är EU Plast AB
Material leverantör är Mapei AB