Nyheter inom Renovering

Omfattande slipning

De 50 år gamla och slitna industrigolven behöver en uppdatering. Den cirka 30 mm tjocka asfaltsbeläggningen fräses bort. Den underliggande betongen slipas och poleras i flera steg tills ytan...

Läs mer

Tätskikt p-hus Wachtmeister

· Kloridskadad betong i pelare och väggar har vattenbilats bort och ersatts med ny. · Problemen med bakfall och kvarstående vatten är åtgärdad genom nya fall. · De gamla rostiga brunnarn...

Läs mer

Betongrenovering Ronneby vattentorn

EU Plast AB Construction har av Ronneby Kommun fått förtroendet att som totalentreprenad utföra betongrenoveringen av Ronneby vattentorn. Utöver betongrenoveringen utför vi ny takbeläggning...

Läs mer

ESD beläggning Montex

EU Plast AB fick förtroendet att utföra totalrenovering av Montex gamla slitna industrigolv. Befintliga epoxigolv frästes och blästrades bort. Ytorna avjämnades och belades med ESD beläggning...

Läs mer