Vattenblästring
Vattenblästring

Vattenblästring

Vattenblästring är en bra metod när gammal färg skall avlägsnas från väggar och undertak. Metoden används vid renovering av betongkonstruktioner som p-garage, vattentorn och bassänger med flera.

Till skillnad från exempelvis diamantslipning rengör vattenblästringen även ojämna underlag. Metoden är skonsam för såväl personal som för underlaget.

INBEGO hyr ut vattenblästring med förare. Kontakta oss för prisuppgift.