Vattenbilning av betong

Vattenbilning är många gånger det effektivaste och ”snällaste” sättet för oss som entreprenörer att avlägsna betong.

Det höga vattentrycket i kombination med volymen vatten vid vattenbilning slår effektivt bort betongen utan att skada armeringen. Framförallt är det möjligt att frilägga armeringen och få bra motgjutanslutningar.

Vi på INBEGO har och arbetar med egen vattenbilning men samarbetar också med andra företag inom branschen. Att effektivisera vattenbilningen minskar den totala tiden för renoveringen.

Vattenbilning är en miljövänlig metod då den är dammfri. Metoden har även arbetsmiljövänliga fördelar då den inte skapar samma stomljud som traditionell mekanisk bilning. Vattenbilning förhindrar att microsprickor uppstår i betongkonstruktionen, den frilägger armeringen och skapar optimala motgjutningskanter.

Naturligtvis erbjuder vi tjänster där vi hjälper er med vattenbilning eller blästring innan ni gjuter eller målar. Kontakta oss för hjälp med den totala reparationen eller för pris på vattenbilning eller blästring.