Stämpning
Stämpning

Stämpning

Vid renovering av mellanbjälklag eller pelare är det av största vikt att det upprättas en stämpningsplan. INBEGO utför i de flesta fall stämpningen i egen regi. Att samla allt ansvar på ett ställe skapar trygghet för såväl oss som för beställaren.