Stålkuleblästring
Stålkuleblästring

Stålkuleblästring av golv

Stålkuleblästring är en mycket effektiv metod för att avlägsna tunnare skikt färg eller cementhud på nygjuten betong.

Även sprickor, fogar och skador blästras rena. Metoden lämpar sig på ytor som skall beläggas med tjockare beläggningar som exempelvis självutjämnande epoximassa eller flytspackel.

Stålkulorna slår ned i betongen med stor kraft och skapar en öppen och ren betongyta.
Eftersom blästeraggregatet är kopplat till en mycket kraftig dammsugare är metoden i det närmaste dammfri.

Inbego hyr ut stålkulebläster med förare.