EU PLAST + FASADRESURS AB
BLIR INBEGO

Från och med 27 mars 2019 är vi ETT.
ETT och samma bolag. För dig – ETT breddat erbjudande på såväl djupet som på bredden.
EU Plast AB har genomfört ett samgående med Fasadresurs AB

Samgåendet mellan bolagen skapar nya möjligheter där vi kan fördjupa våra erbjudanden på marknaden. Bägge företagen är mycket välrenommerade och har varit verksamma i 32 respektive 25 år.Våra gemensamma resurser, skapar ett företag med mycket stor potential. Precis som tidigare kan vi erbjuda komplexa lösningar inom ex vis betongrenovering och industrigolv.

Eftersom vi nu internt kan erbjuda flera ”ben”, innebär det att vi i egen regi kan ta större och fler delar i en totalentreprenad. Fördelarna är många, inte minst när det gäller kvalitetskontroll. Kontroll över tidplanen och inte minst en ekonomisk fördel som kommer beställaren till gagn.

Samtliga i ledande ställning, men även alla övriga i personalen, finns kvar i företaget. Ni kommer alltså ha fortsatt kontakt med er tidigare kontaktperson i företaget. Slå gärna någon av oss en signal och boka upp ett möte.

Vi kommer gärna förbi och presenterar vad vi kan erbjuda för tjänster. Bolagens namn kommer ändras och verka under ett nytt gemensamt varumärke – samt självklart presenteras djupare på en helt ny hemsida. Information kring detta kommer löpande presenteras på respektive bolags nuvarande hemsidor.

Eu-plast + fasadresurs AB = Inbego
×

3500 m² garage i Arenastaden har säkrats mot framtida betongskador.

EU Plast AB har installerat tätskikt i de nya garagen i arenastaden, Solna. Tätskiktet säkerställer att betongen skyddas mot saltbemängt vatten från bilarna.


Under vinterhalvåret drar bilar in stora mängder vägsalt till garaget. Saltet tränger ner i betongen och skapar armeringskorrosion, som i sin tur spränger sönder betongens överyta. Saltet kommer även på sikt försvaga de bärande pelarna. Tätskiktet skyddar såväl golv som pelare från denna process.

Efter installationen av tätskiktet parkerar hyresgästerna i ett ljust och trevligt garage som erbjuder en enkel och kostnadseffektiv städ-/skötsel.

Att garaget dessutom är ljust och tryggt gör ju inte det hela sämre.