EU PLAST + FASADRESURS AB
BLIR INBEGO

Från och med 27 mars 2019 är vi ETT.
ETT och samma bolag. För dig – ETT breddat erbjudande på såväl djupet som på bredden.
EU Plast AB har genomfört ett samgående med Fasadresurs AB

Samgåendet mellan bolagen skapar nya möjligheter där vi kan fördjupa våra erbjudanden på marknaden. Bägge företagen är mycket välrenommerade och har varit verksamma i 32 respektive 25 år.Våra gemensamma resurser, skapar ett företag med mycket stor potential. Precis som tidigare kan vi erbjuda komplexa lösningar inom ex vis betongrenovering och industrigolv.

Eftersom vi nu internt kan erbjuda flera ”ben”, innebär det att vi i egen regi kan ta större och fler delar i en totalentreprenad. Fördelarna är många, inte minst när det gäller kvalitetskontroll. Kontroll över tidplanen och inte minst en ekonomisk fördel som kommer beställaren till gagn.

Samtliga i ledande ställning, men även alla övriga i personalen, finns kvar i företaget. Ni kommer alltså ha fortsatt kontakt med er tidigare kontaktperson i företaget. Slå gärna någon av oss en signal och boka upp ett möte.

Vi kommer gärna förbi och presenterar vad vi kan erbjuda för tjänster. Bolagens namn kommer ändras och verka under ett nytt gemensamt varumärke – samt självklart presenteras djupare på en helt ny hemsida. Information kring detta kommer löpande presenteras på respektive bolags nuvarande hemsidor.

Eu-plast + fasadresurs AB = Inbego
×

Totalt 22000 m² tätskikt fördelat på fyra plan är installerat på Green Park i Solna.

INBEGO fick förtroendet att utföra installationen av det viktiga tätskiktet i det totalrenoverade parkeringshuset i Solna.


Installationen utfördes med egen personal under vår och sommar 2021. Samtliga ytor stålkuleblästrades för att säkerställa maximal vidhäftning mellan underliggande betong och tätskiktet.

På övre plan har cirka 6000 m² epoxigolv installerats. Epoxigolvet bestående av klar epoxi och färgad sand som fungerar som ett perfekt underlag till Green Storage´s kunder.

Samtliga ytor är mycket slitstarka och väl anpassade för de belastningar de kommer utsättas för.

Om ni önskar mer information om vad INBEGO kan erbjuda så är ni välkomna att kontakta oss.