EU PLAST + FASADRESURS AB
BLIR INBEGO

Från och med 27 mars 2019 är vi ETT.
ETT och samma bolag. För dig – ETT breddat erbjudande på såväl djupet som på bredden.
EU Plast AB har genomfört ett samgående med Fasadresurs AB

Samgåendet mellan bolagen skapar nya möjligheter där vi kan fördjupa våra erbjudanden på marknaden. Bägge företagen är mycket välrenommerade och har varit verksamma i 32 respektive 25 år.Våra gemensamma resurser, skapar ett företag med mycket stor potential. Precis som tidigare kan vi erbjuda komplexa lösningar inom ex vis betongrenovering och industrigolv.

Eftersom vi nu internt kan erbjuda flera ”ben”, innebär det att vi i egen regi kan ta större och fler delar i en totalentreprenad. Fördelarna är många, inte minst när det gäller kvalitetskontroll. Kontroll över tidplanen och inte minst en ekonomisk fördel som kommer beställaren till gagn.

Samtliga i ledande ställning, men även alla övriga i personalen, finns kvar i företaget. Ni kommer alltså ha fortsatt kontakt med er tidigare kontaktperson i företaget. Slå gärna någon av oss en signal och boka upp ett möte.

Vi kommer gärna förbi och presenterar vad vi kan erbjuda för tjänster. Bolagens namn kommer ändras och verka under ett nytt gemensamt varumärke – samt självklart presenteras djupare på en helt ny hemsida. Information kring detta kommer löpande presenteras på respektive bolags nuvarande hemsidor.

Eu-plast + fasadresurs AB = Inbego
×

EU Plast har fått uppdraget att utföra golvmålning av 10.000 m².

Samtliga ytor stålkuleblästras inför golvmålningen. Ytor med svagt eller dåligt underlag fräses till fast betong. Truckgångar försågs med ett slät självutjämnande industrigolv medan övriga ytor golvmålades med epoxi.


Arbetet präglas av korta installationstider och ett omfattande underarbete.

Det här är ett projekt där vi verkligen får bekänna färg. Att färdigställa 2,500 m²/vecka är en utmaning.

Golvmålningen kommer skapa en ljus och trevlig arbetsmiljö. Lokalerna kommer tjäna som lager och verkstad åt Stockholm Vatten. Även i verksamhetens garage utförs golvmålning för att förhindra framtida kloridskador i betongen och dess armering.

Det släta industrigolvet i truckgångarna ger en tystare och bekvämare arbetsmiljö för truckförarna.