EU PLAST + FASADRESURS AB
BLIR INBEGO

Från och med 27 mars 2019 är vi ETT.
ETT och samma bolag. För dig – ETT breddat erbjudande på såväl djupet som på bredden.
EU Plast AB har genomfört ett samgående med Fasadresurs AB

Samgåendet mellan bolagen skapar nya möjligheter där vi kan fördjupa våra erbjudanden på marknaden. Bägge företagen är mycket välrenommerade och har varit verksamma i 32 respektive 25 år.Våra gemensamma resurser, skapar ett företag med mycket stor potential. Precis som tidigare kan vi erbjuda komplexa lösningar inom ex vis betongrenovering och industrigolv.

Eftersom vi nu internt kan erbjuda flera ”ben”, innebär det att vi i egen regi kan ta större och fler delar i en totalentreprenad. Fördelarna är många, inte minst när det gäller kvalitetskontroll. Kontroll över tidplanen och inte minst en ekonomisk fördel som kommer beställaren till gagn.

Samtliga i ledande ställning, men även alla övriga i personalen, finns kvar i företaget. Ni kommer alltså ha fortsatt kontakt med er tidigare kontaktperson i företaget. Slå gärna någon av oss en signal och boka upp ett möte.

Vi kommer gärna förbi och presenterar vad vi kan erbjuda för tjänster. Bolagens namn kommer ändras och verka under ett nytt gemensamt varumärke – samt självklart presenteras djupare på en helt ny hemsida. Information kring detta kommer löpande presenteras på respektive bolags nuvarande hemsidor.

Eu-plast + fasadresurs AB = Inbego
×

Vårt unika Korius Colour golv har installerats i ännu en skola

Korius golvsystem erbjuder ett modernt och stegljudsdämpande golv för det offentliga rummet. Korius Colour är ett mycket intressant golvsystem jämfört med traditionella golv. Den fogfria och släta ytan är extremt enkel att städa och underhålla. Med underliggande stegljudsmatta erbjuder Korius en mjuk och tyst arbetsmiljö.


Nya Elmeskolan är Sveriges största Passivhusskola. Skolan är alltså byggd för att vara extremt energieffektiv. En modern skola kräver också moderna golv. Att valet föll på vårt Korius Colour golv är alltså inte konstigt.

Elmeskolan har 800 elever från förskoleklass upp till årsklass 6.

Såväl personal som elever uppskattar dagligen de fördelar som vårt moderna Korius golv erbjuder.