EU PLAST + FASADRESURS AB
BLIR INBEGO

Från och med 27 mars 2019 är vi ETT.
ETT och samma bolag. För dig – ETT breddat erbjudande på såväl djupet som på bredden.
EU Plast AB har genomfört ett samgående med Fasadresurs AB

Samgåendet mellan bolagen skapar nya möjligheter där vi kan fördjupa våra erbjudanden på marknaden. Bägge företagen är mycket välrenommerade och har varit verksamma i 32 respektive 25 år.Våra gemensamma resurser, skapar ett företag med mycket stor potential. Precis som tidigare kan vi erbjuda komplexa lösningar inom ex vis betongrenovering och industrigolv.

Eftersom vi nu internt kan erbjuda flera ”ben”, innebär det att vi i egen regi kan ta större och fler delar i en totalentreprenad. Fördelarna är många, inte minst när det gäller kvalitetskontroll. Kontroll över tidplanen och inte minst en ekonomisk fördel som kommer beställaren till gagn.

Samtliga i ledande ställning, men även alla övriga i personalen, finns kvar i företaget. Ni kommer alltså ha fortsatt kontakt med er tidigare kontaktperson i företaget. Slå gärna någon av oss en signal och boka upp ett möte.

Vi kommer gärna förbi och presenterar vad vi kan erbjuda för tjänster. Bolagens namn kommer ändras och verka under ett nytt gemensamt varumärke – samt självklart presenteras djupare på en helt ny hemsida. Information kring detta kommer löpande presenteras på respektive bolags nuvarande hemsidor.

Eu-plast + fasadresurs AB = Inbego
×

Fogfria massagolv

EU Plast fick förtroendet att installera de fogfria massagolven till köken i Danmarks modernaste skola.


Vi är stolta att blivit utvalda att få förtroendet att installera alla fogfria golv på Sydhavnsskolen i Köpenhamn.

Det toppmoderna köket krävde också en modern och funktionell golvlösning. Valet föll på vårt fogfria och hygieniska massagolv. Eftersom beläggningen är lätt halkskyddad så har vi nått önskat resultat där massagolvet skall klara balansen mellan städbarhet och halkskydd.

Vi framför ett tack till beställaren som visat förtroende för våra massagolv och för oss som installatör.

Sydhavsskolen kan i dag stoltsera med marknadens kanske modernaste fogfria massagolv.