EU PLAST + FASADRESURS AB
BLIR INBEGO

Från och med 27 mars 2019 är vi ETT.
ETT och samma bolag. För dig – ETT breddat erbjudande på såväl djupet som på bredden.
EU Plast AB har genomfört ett samgående med Fasadresurs AB

Samgåendet mellan bolagen skapar nya möjligheter där vi kan fördjupa våra erbjudanden på marknaden. Bägge företagen är mycket välrenommerade och har varit verksamma i 32 respektive 25 år.Våra gemensamma resurser, skapar ett företag med mycket stor potential. Precis som tidigare kan vi erbjuda komplexa lösningar inom ex vis betongrenovering och industrigolv.

Eftersom vi nu internt kan erbjuda flera ”ben”, innebär det att vi i egen regi kan ta större och fler delar i en totalentreprenad. Fördelarna är många, inte minst när det gäller kvalitetskontroll. Kontroll över tidplanen och inte minst en ekonomisk fördel som kommer beställaren till gagn.

Samtliga i ledande ställning, men även alla övriga i personalen, finns kvar i företaget. Ni kommer alltså ha fortsatt kontakt med er tidigare kontaktperson i företaget. Slå gärna någon av oss en signal och boka upp ett möte.

Vi kommer gärna förbi och presenterar vad vi kan erbjuda för tjänster. Bolagens namn kommer ändras och verka under ett nytt gemensamt varumärke – samt självklart presenteras djupare på en helt ny hemsida. Information kring detta kommer löpande presenteras på respektive bolags nuvarande hemsidor.

Eu-plast + fasadresurs AB = Inbego
×

Vi har installerat 5.000 m2 Korius Colour på Sydhavnsskolen i Köpenhamn.

Korius Colour erbjuder stora variationsmöjligheter. Beläggningen är stegljudsdämpande och fogfri.


Sydhavnsskolen i Köpenhamn är ett av våra mest spännande projekt. Vi har installerat Korius Colour i flera olika kulörer. Alla golven har försetts med en underliggande stegljudsmatta. Stegljudsmattan och Komfortgolvet spelar en stor och viktig roll i inomhusmiljön. Korius Colour absorberar steg och trumljud och erbjuder en bättre skol- och arbetsmiljö.

Komfortgolvet har installerats i flera olika kulörer. Beläggningen är slät och lättstädad. Korius Colour är mycket slitstark och erbjuder ett enkelt underhåll där vanlig våt-moppning är tillräcklig. Ingen polish eller vax är nödvändig.

Vi är stolta och glada över visat förtroende där vi spelat en viktig roll i byggandet av en fantastiskt inspirerande och modern skola.

 

Läs gärna mer på korius.se