EU PLAST + FASADRESURS AB
BLIR INBEGO

Från och med 27 mars 2019 är vi ETT.
ETT och samma bolag. För dig – ETT breddat erbjudande på såväl djupet som på bredden.
EU Plast AB har genomfört ett samgående med Fasadresurs AB

Samgåendet mellan bolagen skapar nya möjligheter där vi kan fördjupa våra erbjudanden på marknaden. Bägge företagen är mycket välrenommerade och har varit verksamma i 32 respektive 25 år.Våra gemensamma resurser, skapar ett företag med mycket stor potential. Precis som tidigare kan vi erbjuda komplexa lösningar inom ex vis betongrenovering och industrigolv.

Eftersom vi nu internt kan erbjuda flera ”ben”, innebär det att vi i egen regi kan ta större och fler delar i en totalentreprenad. Fördelarna är många, inte minst när det gäller kvalitetskontroll. Kontroll över tidplanen och inte minst en ekonomisk fördel som kommer beställaren till gagn.

Samtliga i ledande ställning, men även alla övriga i personalen, finns kvar i företaget. Ni kommer alltså ha fortsatt kontakt med er tidigare kontaktperson i företaget. Slå gärna någon av oss en signal och boka upp ett möte.

Vi kommer gärna förbi och presenterar vad vi kan erbjuda för tjänster. Bolagens namn kommer ändras och verka under ett nytt gemensamt varumärke – samt självklart presenteras djupare på en helt ny hemsida. Information kring detta kommer löpande presenteras på respektive bolags nuvarande hemsidor.

Eu-plast + fasadresurs AB = Inbego
×
Arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 18001

I dag är vi såväl 9001, 14001 och 18001 certifierade.

Som ett led i vår strävan att vara ledande entreprenör inom området fogfria golv och betongrenovering har vi certifierat oss inom arbetsmiljö.


Att EU Plast AB är en trygg samarbetspartner och modern arbetsgivare förstärks och bevisas genom vår senaste certifiering inom arbetsmiljö. Vi är och skall vara ledande inom vår nisch. Att våra tidigare certifieringar inom kvalitet och miljö nu kompletteras med arbetsmiljö känns som ett naturligt steg i den strävan.

En väl fungerande arbetsmiljö är ett krav från såväl våra uppdragsgivare som från vår personal.

Det skall kännas tryggt att anlita EU Plast AB.