EU PLAST + FASADRESURS AB
BLIR INBEGO

Från och med 27 mars 2019 är vi ETT.
ETT och samma bolag. För dig – ETT breddat erbjudande på såväl djupet som på bredden.
EU Plast AB har genomfört ett samgående med Fasadresurs AB

Samgåendet mellan bolagen skapar nya möjligheter där vi kan fördjupa våra erbjudanden på marknaden. Bägge företagen är mycket välrenommerade och har varit verksamma i 32 respektive 25 år.Våra gemensamma resurser, skapar ett företag med mycket stor potential. Precis som tidigare kan vi erbjuda komplexa lösningar inom ex vis betongrenovering och industrigolv.

Eftersom vi nu internt kan erbjuda flera ”ben”, innebär det att vi i egen regi kan ta större och fler delar i en totalentreprenad. Fördelarna är många, inte minst när det gäller kvalitetskontroll. Kontroll över tidplanen och inte minst en ekonomisk fördel som kommer beställaren till gagn.

Samtliga i ledande ställning, men även alla övriga i personalen, finns kvar i företaget. Ni kommer alltså ha fortsatt kontakt med er tidigare kontaktperson i företaget. Slå gärna någon av oss en signal och boka upp ett möte.

Vi kommer gärna förbi och presenterar vad vi kan erbjuda för tjänster. Bolagens namn kommer ändras och verka under ett nytt gemensamt varumärke – samt självklart presenteras djupare på en helt ny hemsida. Information kring detta kommer löpande presenteras på respektive bolags nuvarande hemsidor.

Eu-plast + fasadresurs AB = Inbego
×

Omfattande renovering av kloridskadad betong

EU Plast har startat upp ännu en totalrenovering av ett parkeringsgarage på Södermalm, Stockholm.


Mellanbjälklaggen uppvisar klassiska skador som följd av att den oskyddade betongen utsatts för påkänningar av saltbemängt vatten.

Totalt kommer cirka 100 m² undertak på mellanbjälklagen betongrenoveras via vattenbilning och sprutbetong.
Även pelare och väggar uppvisar begynnande skador.
Efter att all skadad betong avlägsnats via vattenbilning, gjuts golven om med ändamålsenlig betong.
Samtliga ytor förses med nya ytskikt i form klorid och karbonatiserings-bromsande färg samt nytt tätskikt på kör-/parkeringsytorna.

Skadade dörrar och portar ersätts eller renoveras.

Den nuvarande gamla och energislukande belysningen ersätts med modern och energieffektiv armatur.

När renoveringen är färdigställd kommer hyresgästerna mötas av en ljus och trygg parkeringsmiljö. Dessutom har garagets funktion säkerställts för lång tid framöver.