EU PLAST + FASADRESURS AB
BLIR INBEGO

Från och med 27 mars 2019 är vi ETT.
ETT och samma bolag. För dig – ETT breddat erbjudande på såväl djupet som på bredden.
EU Plast AB har genomfört ett samgående med Fasadresurs AB

Samgåendet mellan bolagen skapar nya möjligheter där vi kan fördjupa våra erbjudanden på marknaden. Bägge företagen är mycket välrenommerade och har varit verksamma i 32 respektive 25 år.Våra gemensamma resurser, skapar ett företag med mycket stor potential. Precis som tidigare kan vi erbjuda komplexa lösningar inom ex vis betongrenovering och industrigolv.

Eftersom vi nu internt kan erbjuda flera ”ben”, innebär det att vi i egen regi kan ta större och fler delar i en totalentreprenad. Fördelarna är många, inte minst när det gäller kvalitetskontroll. Kontroll över tidplanen och inte minst en ekonomisk fördel som kommer beställaren till gagn.

Samtliga i ledande ställning, men även alla övriga i personalen, finns kvar i företaget. Ni kommer alltså ha fortsatt kontakt med er tidigare kontaktperson i företaget. Slå gärna någon av oss en signal och boka upp ett möte.

Vi kommer gärna förbi och presenterar vad vi kan erbjuda för tjänster. Bolagens namn kommer ändras och verka under ett nytt gemensamt varumärke – samt självklart presenteras djupare på en helt ny hemsida. Information kring detta kommer löpande presenteras på respektive bolags nuvarande hemsidor.

Eu-plast + fasadresurs AB = Inbego
×

Snyggt, tryggt och hållbart efter omfattande renovering.

INBEGO har totalrenoverat ännu ett garage på Östermalm. I det här fallet så handlar det om en totalrenovering där såväl betong, belysning, ventilation m fl är uppgraderade.


Entreprenaden påbörjades sommaren 2019 och avslutades våren 2020.

Stora delar av bjälklaget samt flertalet av pelarna har vattenbilats och gjutits om med korrekt betong.

Eftersom beställaren önskade att säkerställa garagets långsiktiga funktion, så har samtliga ytor behandlas med korrekta tätskikt och betongskydd. Samtliga rörstammar är renoverade och samtliga brunnar är ersatta med nya moderna i rostfritt. Även samtliga luckor har bytts ut mot galvaniserade och överkörningsbara i nya ram.

Såväl ventilation, el, belysning, portar och dörrar är utbytta mot nya säkra och energismarta lösningar.

Garaget är även framtidssäkrat vad gäller behovet av ström till såväl de nya laddstationerna som till nya/fler i framtiden.

Den gamla oljeavskiljaren och de gamla pumparna har ersatts med nytt och modernt material.

 

Vi vill avsluta med att tacka beställaren för ett fint samarbete i ett av våra mest omfattande och komplicerade projekt.