EU PLAST + FASADRESURS AB
BLIR INBEGO

Från och med 27 mars 2019 är vi ETT.
ETT och samma bolag. För dig – ETT breddat erbjudande på såväl djupet som på bredden.
EU Plast AB har genomfört ett samgående med Fasadresurs AB

Samgåendet mellan bolagen skapar nya möjligheter där vi kan fördjupa våra erbjudanden på marknaden. Bägge företagen är mycket välrenommerade och har varit verksamma i 32 respektive 25 år.Våra gemensamma resurser, skapar ett företag med mycket stor potential. Precis som tidigare kan vi erbjuda komplexa lösningar inom ex vis betongrenovering och industrigolv.

Eftersom vi nu internt kan erbjuda flera ”ben”, innebär det att vi i egen regi kan ta större och fler delar i en totalentreprenad. Fördelarna är många, inte minst när det gäller kvalitetskontroll. Kontroll över tidplanen och inte minst en ekonomisk fördel som kommer beställaren till gagn.

Samtliga i ledande ställning, men även alla övriga i personalen, finns kvar i företaget. Ni kommer alltså ha fortsatt kontakt med er tidigare kontaktperson i företaget. Slå gärna någon av oss en signal och boka upp ett möte.

Vi kommer gärna förbi och presenterar vad vi kan erbjuda för tjänster. Bolagens namn kommer ändras och verka under ett nytt gemensamt varumärke – samt självklart presenteras djupare på en helt ny hemsida. Information kring detta kommer löpande presenteras på respektive bolags nuvarande hemsidor.

Eu-plast + fasadresurs AB = Inbego
×

Omfattande vattenbilning av p-garage mitt på Kungsholmen.

EU Plast AB har påbörjat ännu en totalrenovering av ett parkeringsgarage.


Garaget som ligger mitt på Kungsholmen är i stort behov av renovering. Överbetongen på mellanbjälklaget är i så dåligt skick att hela överbetongen bilas bort med hjälp av robot. Vattenbilningen är det i särklass mest effektiva sättet att avlägsna betong. Eftersom vattenstrålen inte skapar några stomljud påverkas inte hyresgästerna på samma sätt som vid traditionell mekanisk bilning. Dessutom kan kvarvarande frisk armering sparas.

Ett flertal pelare kommer också renoveras. Samtliga brunnar skall ersättas med nya. Hela mellanbjälklaget och delar av bottenplattan kommer gjutas med ny ändamålsenlig betong.

Vi skall anordna fall så hyresgästerna slipper trampa omkring i djupa vattensamlingar.

Samtliga golvytor kommer förses med ett nytt tätskikt som dels förhindrar att saltvatten tränger ner i den nya betongen men som också skapar ett lättstädat och trevligt parkeringsgarage.

Det är en spännande och omfattande renovering.

Vi kommer fylla på med fler bilder under processen.