EU PLAST + FASADRESURS AB
BLIR INBEGO

Från och med 27 mars 2019 är vi ETT.
ETT och samma bolag. För dig – ETT breddat erbjudande på såväl djupet som på bredden.
EU Plast AB har genomfört ett samgående med Fasadresurs AB

Samgåendet mellan bolagen skapar nya möjligheter där vi kan fördjupa våra erbjudanden på marknaden. Bägge företagen är mycket välrenommerade och har varit verksamma i 32 respektive 25 år.Våra gemensamma resurser, skapar ett företag med mycket stor potential. Precis som tidigare kan vi erbjuda komplexa lösningar inom ex vis betongrenovering och industrigolv.

Eftersom vi nu internt kan erbjuda flera ”ben”, innebär det att vi i egen regi kan ta större och fler delar i en totalentreprenad. Fördelarna är många, inte minst när det gäller kvalitetskontroll. Kontroll över tidplanen och inte minst en ekonomisk fördel som kommer beställaren till gagn.

Samtliga i ledande ställning, men även alla övriga i personalen, finns kvar i företaget. Ni kommer alltså ha fortsatt kontakt med er tidigare kontaktperson i företaget. Slå gärna någon av oss en signal och boka upp ett möte.

Vi kommer gärna förbi och presenterar vad vi kan erbjuda för tjänster. Bolagens namn kommer ändras och verka under ett nytt gemensamt varumärke – samt självklart presenteras djupare på en helt ny hemsida. Information kring detta kommer löpande presenteras på respektive bolags nuvarande hemsidor.

Eu-plast + fasadresurs AB = Inbego
×

Totalrenovering av p-garage Söder Stockholm

EU Plast utför en totalrenovering av p-garage på Söder i Stockholm. Renoveringen omfattar vattenbilning av skadad betong, gjutning av mellanbjälklag och pelare. Nya slit- och tätskikt samt som totalentreprenör ansvara för utbyte av portar, dörrar samt ny lysarmatur.


Det är i den här typen av projekt som all vår kompetens och erfarenhet kommer till användning. Såväl personal som maskinutrustning används på ett mycket effektivt sätt. Vi kommer under 8 intensiva veckor förvandla ett slitet och otryggt p-garage till ett modernt, ljust och tryggt garage för alla hyresgäster.

Nu under slutfasen kan vi konstatera att såväl tidplan som budget ligger på eller t o m under planerad.

Vi tackar för visat förtroende och är övertygade om att Brf:en under mycket lång tid framöver kommer glädjas åt renoveringen.